Hem   |   Biografi   |   Studio   |   Stafflikonst    |   Grafik   |   Skulpturer   |   Permanenta samlingar   |   Böcker/Utställningar   |   Kontakt

Böcker/Utställningar


Böcker

Författade och illustrerade:

- Det besjälade landskapet, 1989
- Skisser från naturen, 1988
- Nordic Impressions, 1991
- Kungsörn, 1991
- Företrädesvis med Hedda, 1996
- I flyende vitt, 2005
- Öster om solen, 2006


Utställningar - ett urval

Samlingsutställningar:

- Museum Mohlman, Holland, 2006
- National Museum of Wildlife Art, USA, 2005
- National Museum of Wildlife Art, USA, 2000
- Naturhistoriska Riksmuseet, 1994
- Christies, London, 1994 -1995
- Alexander Koenigs Museum, Bonn, 1991
- Society of Animal Artists, USA, 1991 -1994, 1998
- Stora Kopparbergs Museum, 1990
- Dalarnas Museum, 1987
- Birds in Art, USA, 1986 -1987, 1989 -1997, 2001
- Society of Wildlife Artists, England, 1984 -1987

Permanenta utställningar:
- Museum Nature in Art, Glouchester, England
- Leigh Yawkey Woodson Art Museum, USA
- National Museum of Wildlife Art, USA

Övriga utställningar:
- Örebro Slott, 2004
- Naturhistoriska Riksmuseet, 2003
- Art Nasledie, St. Petersburg, 2003
- Bruno Liljeforsstiftelsen, 1998
- Holland o Holland Fine Art, London, 1995
- Länsmuseet Örebro, 1993
- Grand Central Art Galleries, New York, 1991
- Skogsmuseet Silvanum, 1989
- Naturhistoriska Riksmuseet, 1987
- Tidö Slott, 1986
- Stora Kopparbergs Museum, 1985