Hem   |   Biografi   |   Studio   |   Stafflikonst    |   Grafik   |   Skulpturer   |   Permanenta samlingar   |   Böcker/Utställningar   |   Kontakt

Studio

”Vad jag motivmässigt velat förmedla har alltid varit klart även om det med tiden
förändrats av påverkan, upplevelser och intryck. Mitt problem har snarare varit hur
jag bäst ska kunna nå ut med min idé eller mitt  budskap. För mig har det inte bara
varit att från hjärtat beskriva mina upplevelser utan också med "teknik" leda
betraktaren. För mig är min bild redan klar "i huvudet" när jag börjar måla. Det har ju sagts att konsten ska fostra och underhålla. Svårbegripligt, introvert måleri kan
säkert underhålla men i vilken riktning fostrar det?"